«Baltic Oil» saņem atteikumu no VPVB iecerei būvēt terminālu un attīstīt dzelzceļu Rīgā

Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā par «Baltic Oil» termināļa būvniecību un dzelzceļa attīstību konstatējis būtiskas nepilnības un atgriezis iesniedzējam ziņojumu pārstrādāšanai.

Procedūras starplēmumā birojs secinājis, ka esošās situācijas un plānotās darbībās ir vairākas nepilnības, pretrunas un trūkumi, kas varētu būt novēršami, sniedzot papildus informāciju, veicot ziņojuma precizējumus. Tomēr ir konstatētas arī principiāli nozīmīgas nepilnības, kas ir kopumā būtiskas un kuru dēļ saskaņā ar likumu birojs atgriež sagatavoto ziņojumu pārstrādāšanai.

Kā norāda birojā, ietekmes uz vidi novērtējums vienai un tai pašai darbībai tiek veikts jau trešo reizi. Starplēmumā secināts, uzņēmums nav izpildījis ietekmes uz vidi novērtējuma jauno programmu un nav izpildījis specifiskās papildus prasības.

Jau iepriekš lēmums neakceptēt darbību bija saistīts ar vairākiem jautājumiem, citu starpā kompleksu transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju objektu trūkumu, kas būtu priekšnoteikums plānoto kravu apjoma transportēšanai un attiecīgi plānojamo un izbūvējamo saistīto objektu ietekmei uz vidi.

Birojs secinājis, ka sagatavotais ziņojums lielā mērā arī satur novecojušu informāciju, tostarp nav ņemtas vērā visas izmaiņas darbības vietā un Rīgas brīvostā kopumā, kā arī izmaiņas normatīvajos aktos. Arī saņemtās valsts un pašvaldību institūciju atsauksmes par ziņojumu esot galvenokārt negatīvas, tostarp identificēti trūkumi vērtējuma par ietekmi uz kultūras mantojumu un dabas vērtībām, tostarp avāriju risku kontekstā.

Kā ziņots, pagājušā gada novembrī notika sākotnējā sabiedriskā apspriešana par kompānijas «Baltic Oil Terminal» naftas un naftas produktu pārkraušanas termināļa izveidi Rīgas ostā, Flotes ielā 13. Vides pārraudzības valsts birojs pērn 18.martā bija pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procesa piemērošanu paredzētajam projektam. Terminālī paredzēts pārkraut naftu un naftas produktus apjomā līdz desmit miljoniem tonnu gadā. Projekta laikā ir paredzēts izbūvēt divas piestātnes, rekonstruēt sliežu ceļu no stacijas «Bolderāja» līdz Flotes ielai 13 aptuveni četru kilometru garumā, papildus uzbūvējot otru sliežu ceļu paralēli esošajam, kā arī rekonstruēt tiltu pār Buļļupi.

Rīgas domes sēdē pērn 1.aprīlī pieņemts galīgais lēmums neakceptēt «Baltic Oil Terminal» ieceri citā adresē – Flotes ielā 2 – būvēt naftas termināli. Par to kompānija domei jau pieprasījusi 18 miljonu eiro zaudējumu atlīdzināšanu, bet dome atteica.