Rīgas domes IT centrs par € 990 000 plāno iegādāties jaunu biroja tehniku

Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs par 990 000 eiro plāno iegādāties jaunu biroja tehniku, tā cerot uzlabot savas darbības efektivitāti, informēja centra pārstāvji. Iepirkuma konkursā par pašvaldības tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības optimizāciju uzvarējis vienīgais pretendents SIA «Komerccentrs DATI grupa».

Kā pastāstīja centra pārstāvji, iepirkuma mērķis ir pašvaldības pamatdarbībai atbilstošu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pakalpojumu uzturēšana un uzlabošana. Galvenie pakalpojumi, kurus centrs saņems iepirkuma līguma ietvaros, ir datortehnikas, drukas iekārtu, multifunkcionālo iekārto un kopētāju, faksa iekārtu, kā arī projektoru un interaktīvo tāfeļu apkope, IT datortīklu uzturēšana, ierīkošana un pakalpojuma sniedzēja speciālistu konsultācijas par to, kā uzlabot un optimizēt centra sniegtos pakalpojumus.

Līgums ar SIA «Komerccentrs DATI grupa» tiks slēgts uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt līgumu uz vēl vienu gadu, līdz tiek sasniegts piecu gadu termiņš. Līguma darbības laikā centrs maksās par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem.

Iepirkums tiks realizēts no līguma noslēgšanas brīža, savukārt pakalpojumi tiks iegādāti pēc nepieciešamības un pieejamā budžeta iespējām, veicot iepriekšējo izmaksu vērtējumu.